Illustrator

Anya Desnitskaya

Biography

Anya Desnitskaya is an illustrator living in Russia.

Gina from Siberia
Gina from Siberia
Gina from Siberia
Gina from Siberia
Gina from Siberia
Gina from Siberia

Books by Anya Desnitskaya

    Gina from Siberia
    Jane Bernstein, Charlotte Glynn, Anya Desnitskaya

Book Stats

0
Authored
1
Illustrated
2
Collaborators

All Anya Desnitskaya Books

YearTitleAuthorPages
2018Gina from SiberiaJane Bernstein, Charlotte Glynn56

Collaborators

Jane Bernstein
Charlotte Glynn