Illustrator

Anya Desnitskaya

Biography

Anya Desnitskaya is an illustrator living in Russia.

Most Popular Anya Desnitskaya Books

Jane Bernstein, Charlotte Glynn, Anya Desnitskaya
Board book
Add to list

All Anya Desnitskaya Books

Collaborators

Jane Bernstein
Charlotte Glynn

Personal Info

Books Stats

1Illustrated

Most Recent Book

Jane Bernstein, Charlotte Glynn, Anya Desnitskaya
Board book
Add to list

Highest Rated Book

Jane Bernstein, Charlotte Glynn, Anya Desnitskaya
Board book
Add to list